Informámosvos de que na Oficina Virtual de Entidades Locais do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas está aberta a plataforma para a remisión das LIÑAS FUNDAMENTAIS DOS ORZAMENTOS PARA O ANO 2015. A plataforma permanecerá aberta ata o 1 de outubro ás 18h.00.

 

Pola súa importancia, achégase no arquivo adxunto o acordo do Consello de Ministros do 27.06.2014 polo que se fixan os obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda pública para o conxunto de administracións públicas e de cada un dos seus subsectores para o período 2015-2017. Entres outras cuestións fixa a porcentaxe de incremento da regra de gasto no 1,3% para o exercicio 2015.

 Saúdos.

 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/lineasfundamentales/Login.aspx